Petrův Zdar !


Zájemci o nové členy RS se mohou hlásit u hospodáře MO pana Krčmy.

Je třeba RS v MO rozšířit o 2 členy. Hospodář zajistí studijní materiál

a termín zkoušek.


OD 25.DUBNA JSOU VEBOVÉ STRÁNKY OBNOVENY