Petrův Zdar !


Zprávy výboru

Místní organizace ČRS Kostelec nad Černými lesy

 

                     Č L E N S K Á   S CH U Z E                     

se konala v pátek 30. března 2012 od 18.00 hodin

                  v jídelně ČZU ŠLP na zámku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Program členské schůze

  1. Zahájení v 18.00 hodin.

  2. Volba mandátové a návrhové komise.

  3. Kontrola usnesení z minulé ČS.

  4. Zpráva o činnosti za uplynulé období.

  5. Zpráva o hospodaření, účetní závěrce.

  6. Návrh rozpočtu na rok 2012.

  7. Zpráva dozorčí komise.

  8. Diskuse.

  9. Zpráva mandátové komise. 

10. Volba delegáta na územní konferenci.

11. Návrh usnesení.

12. Závěr schůze.

Schůze se zůčastnilo 29 členů. Zahájení provedl p. Krčma a schůzi vedl p. Pačes.

Členská schůze MO schválila činnost, hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2011.

Hospodář seznámil schůzi s návrhem rozpočtu na rok 2012.

Dále chůze schválila:

Brigádní povinnost pro členy bez omezení 12 hodin s náhradou 1 hodina 100 Kč.

Brigádní povinnost pro členy důchodce 60 - 70 let  6 hodin s náhradou 1 hodina 100 Kč.

Poplatek zápisné 200 Kč dospělí a 100 Kč děti a mládež.

Cenu povolenky na revír místního významu rybník Kulatý 1000 Kč.

Zachování revíru Jitrnice a Káča v revírech ÚS a revír Kulatý v revíru místního

významu pro rok 2013.

Návrh usnesení z Členské schůze 2012.

Delegátem na Celostátní konferenci byl zvolen p. Krčma.

V diskusi přednesl hodnotný příspěvek p. Horáček o ekonomické situaci v ÚS.

Pan Pačes se zmínil o nezájmu našich členů o práci ve výboru MO, kde je třeba

obsadit funkci brigádního referenta a při příštích volbách obměnit členy výboru.

Dále je třeba rozšířit o 2 členy rybářskou stráž v MO. Zájemci o členy RS se

mohou hlásit u p. Krčmy.

V 19,30 hodin p. Krčma poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

* Toto není oficiální zápis ze schůze !!

Schválený "Návrh usnesení" a zápis ze schůze budou dodány později.