Petrův Zdar !


Naše mládež

Po krátké odmlce se výboru organizace dodařilo obnovit činnost kroužku mladých rybářů při MO v Kostelci n.Č.lesy. Novým vedoucím mládeže se stal p. Dušan Končický, který provedl nábor žáčků a vedl je na prvních dvou schůzkách. Dne 3.4  a 17.4. se mládež seznámila s náplní schůzek a byla seznámena orientačně s Rybářský řádem, kterým se v budoucnu bude řídit. Na schůzku se dostavil předseda MO a vyprávěl dětem o druzích ryb a vedoucí kroužku pak seznamoval budoucí mladé rybáře s praktickou stránkou tohoto krásného sportu, přímo u vody na rybníce Kulatý. Schůzek se zúčastnilo 13 žáčků a nová činnost se jim líbila. Schůzky budou probíhat každých 14 dní a budou je navštěvovat členové výboru a každý děti v krátkosti seznámí se svými úkoly, které v organizaci zastává. Přejme do budoucna kroužku hodně mladých zájemců, pestrou a hodnotnou náplň schůzek.

Omlouvám se za špatné tel. číslo na vedoucího mládeže, vše je napraveno.

Kontakt na vedoucího mládeže naleznete Menu/Kontakty.


Schůzky mladých rybářů 2012

Schůzky mladých rybářů se konají v termínech:

 

Termíny sdělíme dodatečně.

 

 

Sraz v klubovně na rybníku Kulatý  vždy v. 

Vedoucí p. Končický.

 

 

 


Dětské rybářské závody budou v sobotu 19. června 2010 na rybníku Kulatý.

Prezentace od 7,00 hodin, začátek závodu 7,30 ukončení 12,30. po ukončení

vyhlášení a odměnění nejlepších. Bližší informace a propozice budou dodatečně 

sdělěny  zde.